psychotherapie en psychoanalyse

Er is geen standaardbehandeling die voor iedereen geldt. Evenmin liggen er instant-oplossingen klaar voor uw psychisch lijden. De nadruk wordt binnen de therapeutische ruimte gelegd op de geschiedenis en betekenis van het lijden en de symptomen. Elk levensverhaal en ook elk psychisch lijden is subjectief en heeft een eigen geschiedenis. Binnen deze ruimte staat het spreken centraal, we geven ruimte om te spreken over datgene wat onderliggend aanwezig is, over datgene dat soms irrelevant lijkt, niet-rationeel, over datgene wat niet kan/ mag gezegd worden, vaak gepaard gaande met gevoelens van schuld, schaamte, angst,... 

We starten met enkele verkennende gesprekken waar u wordt uitgenodigd om vrij en in alle vertrouwen te spreken over wat u hier brengt en wat u bezighoudt. Deze eerste gesprekken laten toe om  vertrouwd te raken met de wijze van werken. 

Psychoanalyse

Psychoanalyse is een intensieve vorm van psychotherapie waarbij men zijn onbewuste verkent en de oorzaak van symptomen bevraagt. Er wordt uitgegaan van de vrije associatie als methodiek om het spreken te bevorderen, om een spreken naar voor te laten komen die andere perspectieven brengt, andere associaties, verbindingen, inzichten. 

De psychoanalyse gaat ervan uit dat men zich niet helemaal bewust is van de drijfveren achter bijvoorbeeld gedrag en gevoelens.  Iets herhaalt zich en u lijkt niet in staat het te veranderen of te doen stoppen.  Symptomen zorgen voor problemen en ongemak, maar toch lijkt het moeilijk om ze los te laten.

 


Contact

nathaliedeneef

Otterstraat 62/1
Dendermonde
9200

Koning Albert I-straat 38,
9280 Lebbeke

0476898147