Over mij

Vanuit een vraagstuk naar hoe bepaald lijden begrepen en verklaard ging worden,  ging ik psychologie studeren. 

Ik behaalde mijn Master in de klinische psychologie in 2009 aan de Ugent. Erna volgde ik de vorming psychoanalytische therapie vanuit Freudiaans - Lacaniaans perspectief. 


Mijn eerste werkervaring bevond zich in de bijzondere jeugdzorg, een setting waar adoloescenten en jongvolwassen verbleven en de overstap maakten naar begeleid zelfstandig wonen. 

Erna werkte ik 5 jaar als gezinsbegeleidster bij kinderen, hun ouders, en ruimere context met gedragd en emotionele problemen.

Mijn privé praktijk startte ik in 2010 in bijberoep, waar ik werk met volwassenen, individueel. 

In 2020 maakte ik de overstap naar een voltijdse privé praktijk. 


Ik volg jaarlijks vormingen via het GPP (gezelschap voor psychoanalyse en psychotherapie en studiedagen vanuit idesça. 

Ik blijf ook werkzaam binnen cartels om me verder theoretisch bij te scholen. 

Sinds 2021 ben ik geëngageerd binnen de raad van Bestuur van het GPP. 

Ik vatte een eigen analyse aan en volg supervisie.


© 2023 Traveller Tom, 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!